تمامی حقوق برای شرکت مهندسین مشاور پایداری سازه و راه محفوظ است.

فا

EN

انتخاب زبان:

Choose Language:

مهندسین مشاور پایداری سازه و راه

Pasar Consulting Engineers

Pasar Co. Logo
توانمندی‌ها به دنبال اجرای بیش از ده‌ها پروژه عمرانی در مناطق مختلف کشور و دستیابی به جدیدترین متدها و استانداردهای فنی اینک شرکت مهندسین مشاور پاسار با استفاده از مدیران مجرب و کارشناسان و متخصصین متعدد خود، آمادگی کامل خود را جهت انجام خدمات فنی و مشاوره‌ای پروژه‌های عمرانی با در نظر‌گرفتن کلیه استانداردها و در کوتاهترین زمان ممکن اعلام می‌دارد. عرصه خدمات مهندسی شرکت جهت انجام خدمات مطالعات و نظارت عبارتند از: آزادراه ، بزرگراه، راه های اصلی و فرعی بهسازی و روکش آسفالت پل‌های بزرگ، تونل، تقاطع‌های همسطح و غیر‌همسطح مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای پلها راه‌آهن مهندسی ترافیک تونل انتقال آب کانال انتقال و هدایت آب جمع‌آوری و هدایت آبهای سطحی مهندسی ارزش بررسی اقتصادی و مالی طرح‌ها ارائه کلیه خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی ارائه خدمات مشاوره در پروژه های ‌BOO ،BOT ، EPCF ،PC ،EPC و ...